DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.healthheld.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
Health Held
 streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Health Held niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Health Held aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Health Held en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
Health Held
 garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Health Held te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Health Held heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Health Held aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Health Held zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Health Held daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Aansprakelijkheid

 • Informatie op deze site over alternatieve geneeswijzen is niet bedoeld als en vervanging van gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling.
 • De informatie op deze site is dus GEEN persoonlijk therapeutisch advies. Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid!
 • Health Held aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de teksten van deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze teksten door derden.
 • De behandelmethodes van Health Held zijn niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.
 • Health Held neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere behandelaars/coaches of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
 • De behandelmethodes van Health Held sluiten geen enkel ander middel uit.
 • Health Held heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
 • Indien u wilt stoppen met behandeling, interventie of medicatie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.
 • Hoewel de behandelingen van Health Held zeer effectief zijn in het bevorderen van maximale gezondheid en genezing via een alternatieve holistische behandeling, kan het wellicht niet voldoende interventie bieden voor sommige gezondheid gerelateerde onderwerpen of problemen.
  Overleg altijd met uw behandelend arts.
 • Hoewel de behandelingen van Health Held fantastische resultaten kunnen opleveren is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.
 • U blijft ten allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met de adviezen en behandelingen van Health Held doet. De verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelaar/coach of de mensen die de gebruikte behandelmethodes gepatenteerd hebben of uitgevonden.

 

HEALTH

IS IN OUR DNA.